01-2

Serviceառայության դաշտեր

Ինտեգրալ շղթայի արդյունաբերություն
Նոր էներգետիկ արդյունաբերություն
Սննդի և դեղագործության արդյունաբերություն
Մեքենաների արտադրական արդյունաբերություն
Հարթ վահանակների ցուցադրման արդյունաբերություն
Կյանքի գիտության արդյունաբերություն
Հասարակական շինարարության արդյունաբերություն
Ինտերնետային տվյալների կենտրոն (IDC)

02-3

Ամբողջ գործընթացային ծառայություն

Խորհրդատվություն և ձևավորում
Ինժեներական կառավարում
Սարքավորումների գնումներ
Առևտրի լոգիստիկա
Շինարարություն և տեղադրում
Գործարկում և սպասարկում